VvE BEHEER

  VvE Actief

Het activeren van non-actieve Vereniging van Eigenaren.

Acties

  • Aanvragen documenten bij de VvE ( de splitsingsakte en het reglement; overzicht met gegevens van alle leden van de vereniging )
  • Uitnodiging leden VvE voor de 1e bijeenkomst.
  • Agenda punten met betrekking tot het activeren van de VvE bespreken en besluiten nemen
  • VvE inschrijven bij de KvK
  • Bankrekeningen openen ( rekeningcourant en spaarrekening )
  • Het laten adviseren bij verschillende verzekeringsmaatschappijen
  • Afsluiten van de verplichte en gewenste verzekeringen

Standaard Pakket

Met dit standaard pakket biedt Ancla-BAB uw Vereniging veel ondersteuning zowel administratief als financieel. 

Hieronder vindt u de activiteiten die hieronder vallen.

Administratief beheer

  • Up to date houden van het ledenregister
  • Organiseren en notuleren van de Algemene ledenvergadering
  • Bijwonen van bestuursvergaderingen
  • Verzorgen van correspondentie voor de VvE
  • Informeren van nieuwe eigenaren over de VvE
  • Begeleiden van het opstellen/wijzigen van het huishoudelijk reglement
  • Schademeldingen doorgeven en afhandelen

Financieel beheer

  • Verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie
  • Verzorgen van incassowerkzaamheden
  • Opstellen, naleven en uitvoeren van het incassoproces
  • Opmaken van de jaarrekening
  • Opstellen van de begroting
  • Beheren en administreren van een op naam van de VvE gestelde bank- en/of girorekening en spaarrekening(en)
  • Verzorgen van de stookkostenafrekening
  • Afhandelen van facturen
  • Verzorgen van de kasstukken

Dagelijks onderhoud

  • Het aannemen en laten afhandelen van onderhoudsklachten
  • Schades melden bij verzekeringsmaatschappij

Extra werkzaamheden

Deze werkzaamheden bieden wij aan als aanvulling op het standaard pakket. De kosten hiervan zijn niet inclusief de kosten van het standaard pakket en worden op maat aan u aangeboden.

Technisch beheer

Als bouwkundig advies bureau bieden we technisch ondersteuning bij het uitvoeren van groot onderhoud. Er komen vele zaken voor waar de VvE onze expertise goed kan gebruiken, zoals: 

    • Het vragen van offertes en offertes vergelijken of een aanbestedingsproces aanzetten afhankelijk van de omvang van het werk.
    • Begeleiden van het groot onderhoud van A tot Z (het opstellen van een plan van aanpak waaronder voorbereiding, financiële administratie, begeleiding werk, toezicht, controle, oplevering en nazorg en naleven van garanties tegen 6% van de aanneemsom voor het onderhoud)
    • Adviseren aangaande onderhoudscontracten (als aanwezig);
    • Adviseren van het bestuur over energiebesparende maatregelen (duurzaamheid)

Ancla Bouwkundig Advies Bureau heeft een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Raetsheren van Orden om te kunnen bemiddelen in verzekeringen speciaal voor Verenigingen van Eigenaren.
Het gaat uitsluitend om het bemiddelen in VvE verzekeringen, niet om het geven van advies. In het najaar van 2015 zijn de regels rondom het werk aan verzekeringsproducten door beheerders aangescherpt en is een AFM vergunning vereist.
Zonder een AFM vergunning mag een beheerder niets doen op het gebied van bemiddelen (offertes aanvragen) of adviseren. Ancla Bouwkundig Advies Bureau heeft ervoor gekozen om voor het specialistische werk rondom VvE verzekeringen zich te binden aan een echte specialist.
Raetsheren van Orden is een onafhankelijke registermakelaar in assurantiën. Vanuit haar deskundigheid en vakbekwaamheid is zij bevoegd om VvE’s te adviseren op het gebied van verzekeringen. De professionals van de VvE-desk bij Raetsheren van Orden zijn u graag van dienst bij vragen en/of opmerkingen.
Zij zijn bereikbaar via vvedesk@raetsheren.nl
Door deze verbintenis zijn wij zelf ook een financiële instelling geworden en houdt de AFM toezicht op ons.
Ancla Bouwkundig Advies Bureau handelt onder vergunningsnummer 12008569 van Raetsheren van Orden dat bij de AFM staat geregistreerd.

CONTACT ONS

Bereik ons via

Tel.:       070 – 308 55 50
E-mail:   info@ancla-bab.nl
Twitter: @AnclaVvEBeheer

Bezoekadres

Ancla Bouwkundig Advies Bureau
Guntersteinweg 377, kantoor 2.21
2531 KA Den Haag

 

Diversen

Klachtenprocedure

Incidentenregeling

Dienstenwijzer