Planmatig onderhoud

Planmatig onderhoud

Het is heel simpel, net als uw auto heeft uw huis (uw paleis) onderhoud nodig. Zo kunt u prettig wonen! Planmatig onderhouden is niets anders dan een planning opstellen wanneer u wat moet doen aan de buitenkant van uw woning. Veel mensen denken dat als het paleis van binnen picobello uitziet, dat de buitenkant niet belangrijk is. Juist de buitenkant, de schild van het gebouw is heel belangrijk wilt u de binnenkant goed kunnen houden. De kosten van het onderhoud van de schild is vaak duur, daarom is het belangrijk om te weten wat exact moet er gebeuren aan de schild van het gebouw. Door het planmatig aan te pakken heeft u altijd een overzicht van de werkzaamheden en de kosten hiervan. Zo kunt u gericht hiervoor gaan sparen.
Om Planmatig te kunnen onderhouden is een Bouwkundig Meerjarig Onderhoud rapport of planning nodig. Ancla helpt u graag om dit op te stellen, om er een overzicht van de werkzaamheden te houden  en adviseert u verder door middel van het monitoren van het onderhoud van uw woongebouw. Ook de installaties worden hierin mee genomen en wanneer nodig het beheren van onderhoudscontracten van derden.

Voordelen

 • Ontzorgen
 • Kostenverlaging (indirecte kosten)
 • Kostenbeheersing en risicobeperking
 • Budgetzekerheid
 • Kwaliteitsborging
 • Rendementsverbetering
 • Continuïteit
 • Duurzaam & milieuzuinig

Processen

 1. Samenstellen meerjaren onderhoudsplanning
 2. Vaststellen jaarbegroting
 3. Voorbereiden en plannen project
 4. Aanbesteden project
 5. Uitvoeren en begeleiden project
 6. Afronden projecten en afwikkelen resultaten

CONTACT ONS

Bereik ons via

Tel.:       070 – 308 55 50
E-mail:   info@ancla-bab.nl
Twitter: @AnclaVvEBeheer

Bezoekadres

Ancla Bouwkundig Advies Bureau
Guntersteinweg 377, kantoor 2.21
2531 KA Den Haag

 

Diversen

Klachtenprocedure

Incidentenregeling

Dienstenwijzer