vastgoed beheer

    Wat is het en voor wie?

Vastgoedbeheer is het managen van alle taken en verplichtingen die je aangaat als je vastgoed bezit. Een vastgoedbeheerder kan je helpen met het uitvoeren van taken zoals onderhoud, het vinden van huurders, huurdersadministratie, storingen managen en het bijhouden van betaling.

De vastgoedbeheerder vormt de verbinding tussen de eigenaar en de huurder en zorgt vaak voor onderhoud en fysiek onderhoud, naast het genereren van inkomsten en het onderhouden van contacten met huurders of gasten.

De vastgoedbeheerder ontzorg de eigenaar van de vastgoed en is de aanspreektpunt van de huurder.

   Wat doet de vastgoed beheerder?

Naast eventuele specifieke wensen van de vastgoed eigenaar, biedt de beheerder de volgende diensten aan:

Administratief en financieel beheer omvat

  • Het melden van huurachterstanden bij de Gemeente Den Haag volgens het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening (BGS).
  • Bewaken van huurachterstanden
  • Incassoprocedure opstarten bij wanbetaling huurder
  • Huuropzeggingen verwerken
  • Verhuurdersverklaringen opstellen
  • Afhandelen van klachten
  • Huurovereenkomst opstellen
  • Aanspreekpunt huurder en verhuurder

Technische zaken

  • Schade meldingen ( verstoppingen, overlast, andere zaken )
  • Klein technisch onderhoud zoals storingen verhelpen
  • Kleine reparaties aan vastgoed
  • Controle van het vastgoedobject bij nieuwe verhuur
  • Schoonhouden van het vastgoedobject bij mutatie
  • Servicedesk voor huurders
  • Contact met leveranciers ( water, gas, licht, internet en telefoon )

 EXTRA AANBOD VOOR DE EIGENAREN

Is uw vastgoed deel van een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Geen paniek; naast het beheren van uw vastgoed kunnen we u representeren bij alle zaken die gerelateerd zijn aan uw appartementsrecht binnen een VvE. Zo hebt u alles echt uit handen.

WAT DOET DE VvE REPRESENTANTE?

  • Deelnemen (in persoon of gedelegeerd) aan VvE-Algemene Ledenvergaderingen en bestuur bijeenkomsten, inbrengen en verdedigen standpunten en stemmen namens de eigenaar (waaronder over de jaarrekening en begroting);
  • Aanspreekpunt voor de beheerder, de eigenaar en de huurders betreft VvE zaken
  • Inventarisatie informatie en wensen eigenaar m.b.t. de VvE
  • Eigenaar op to date houden over relevante wet- en regelgeving mbt tot Vereniging van Eigenaren
  • Rapporteren aan de eigenaar (1 x per jaar)
  • Adviseren over het onderhoud en staat van het appartementsrecht ( de woning )
  • Wijziging gegevens huurders of bij mutatie huurder doorgeven aan de VvE beheerder/bestuurder

CONTACT ONS

Bereik ons via

Tel.:       070 – 308 55 50
E-mail:   info@ancla-bab.nl
Twitter: @AnclaVvEBeheer

Bezoekadres

Ancla Bouwkundig Advies Bureau
Guntersteinweg 377, kantoor 2.21
2531 KA Den Haag

 

Diversen

Klachtenprocedure

Incidentenregeling

Dienstenwijzer