VvE-Beheer


anclaverankertcirkel
Quick Scan gebouwen. t.w.v. € 150,-.


Diensten

Ancla biedt drie VvE-beheerpaketten aan.
VvE Actief

Het activeren van non-actieve Vereniging van Eigenaren.

Acties

 • Aanvragen documenten bij de VvE ( de splitsingsakte en het reglement; overzicht met gegevens van alle leden van de vereniging )
 • Uitnodiging leden VvE voor de 1e bijeenkomst.
 • Agenda punten met betrekking tot het activeren van de VvE bespreken en besluiten nemen
 • VvE inschrijven bij de KvK
 • Bankrekeningen openen ( rekeningcourant en spaarrekening )
 • VvE informeren over de verplichte verzekeringen van het pand

VvE Compleet

Bestaand uit het basispakket (administratief, financieel en dagelijks onderhoud) met uitbreiding naar Planmatig (groot) onderhoud excl. de kosten voor het opstellen van een Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) van 15-20 jaar.

Technisch beheer

 • Jaarlijkse Quick Scan (visuele inspectie)
 • (Laten) opstellen en bijhouden van een meerjarig onderhoudsplanning (kosten van de MJOP worden apart in rekening gebracht bij de VvE);
 • Aanbesteden uit te voeren werkzaamheden aan aannemers (in opdracht van de Algemene Ledenvergadering) of opvragen van meerdere offertes;
 • Kosten uit te voeren werkzaamheden toetsen aan de begroting;
 • Adviseren van het bestuur betreffende het onderhoud;
 • Begeleiden van planmatig onderhoud (groot onderhoud) inclusief het opstellen van een plan van aanpak voor het uitvoeren van het onderhoud waaronder voorbereiding, begeleiding, toezicht, controle, administratie en garanties.
 • Adviseren aangaande onderhoudscontracten;
 • Monitoren en bijhouden van het meerjarig onderhoudsplanning (MJOP);
 • Adviseren van het bestuur over energiebesparende maatregelen (duurzaamheid)
 • Informeren over subsidies en bouwvergunningen


VvE Basis

Met dit pakket biedt Ancla-bab uw Vereniging veel ondersteuning zowel administratief als financieel. Hieronder vindt u de activiteiten die hieronder vallen.

Administratief beheer

 • Up to date houden van het ledenregister
 • Organiseren en notuleren van de Algemene ledenvergadering
 • Bijwonen van bestuursvergaderingen
 • Verzorgen van correspondentie voor de VvE
 • Informeren van nieuwe eigenaren over de VvE
 • Begeleiden van het opstellen/wijzigen van het huishoudelijk reglement

Financieel beheer

 • Verzorgen van de crediteuren- en debiteurenadministratie
 • Verzorgen van incassowerkzaamheden
 • Opstellen, naleven en uitvoeren van het incassoproces
 • Opmaken van de jaarrekening
 • Opstellen van de begroting
 • Beheren en administreren van een op naam van de VvE gestelde bank- en/of girorekening en spaarrekening(en)
 • Verzorgen van de stookkostenafrekening
 • Afhandelen van facturen
 • Verzorgen van de kasstukken

Dagelijks onderhoud

 • Het aannemen en laten afhandelen van onderhoudsklachten
 • Schades melden en afhandelen bij verzekeringsmaatschappij

wagen


Voor meer informatie, neem contact met ons op!

Handige docs

Modelreglementen: 1973, 1983, 1992, 2006
Algemene voorwaardenGuntersteinweg 377 kamer 2.21
2531 KA DEN HAAG


info@ancla-bab.nl
070 – 308 55 50


Btw-nummer: NL231976112B02
KvKnummer: 61806986